Preview Mode Links will not work in preview mode

Whakarongo mai - listen in! Each month founder Ian 'Harv' Harvey roams across Aotearoa-NZ chatting to the change-makers that make up the Collective Intelligence people-ecosystem. Sitting down together in living rooms, boardrooms and workplaces, Harv's interviews with these epic humans are raw, real and uncut - as they explore the stuff that REALLY matters now. 

Podcast production supported by the great team at Te Awanga Estate.

Oct 22, 2020

Anō te pai, te āhua reka o te noho tahi ki tēnei tuawahine me tana mōhio ki te ahurea Māori, me te whakarongo anō ki a ia, mōnā i whakamahi i te mōhio hei oranga mō tana whānau whānui.

Ko Riana Manuel te kanohi o tō tātou āpōpōtanga i Aotearoa-New Zealand, mā te whakakotahi i ngā tikanga me ngā hua hauora o nāianei. Ka mutu, kāore he painga i a ia mō te whakakatakata!

What a blast it was to sit down with this wahine, who carries so much knowledge of Māori culture, and hear how she applies it to deliver health care for her extensive whānau.

Riana Manuel is the face of our future in Aotearoa-New Zealand, blending tikanga with modern health outcomes. Oh, and she has a wicked sense of humour! 

This podcast brought to your ears with the support of Te Awanga Estate.